Skötsel och städråd för kakel, klinker och fogar

Kakel och klinker är tåliga och nästan underhållsfria material...

Det är lång livslängd på keramiska plattor. I det allra flesta fall till och med längre än byggnadens livslängd. Många väljer kakel och klinker i kök och badrum dels för att det blir fantastiskt snyggt,men också för att det är lättskött. Trots den tåliga ytan på kakel och klinker krävs det ändå en viss försiktighet med starka rengöringsmedel. Detta för att behålla ytan på plattan och fogarna i bra skick. Det är vanligt förekommande med beläggningar på väggar och golv, särskilt i duschutrymmen och inte minst i fogar. Tvål och schamporester fastnar i fogar och missfärgar plattorna. Beläggningen blir på så sätt en grogrund för mögelpåväxt. I bad och duschutrymmen finns oftast även mjukfogar av silikon, som i sig själv kan utgöra grogrund för mögelpåväxt.

Några enkla tips för veckorengöring av kakel, klinker & fogar

Alla typer av keramiska plattor kan rengöras med vatten och ett neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel ett så kallat ”allrengöringsmedel”. (Dessa har ett pH värde på 7,5 – 9,5) Tänk på att vara noga med att följa doseringstabellerna, överdosera inte rengöringsmedel!
Rengöring av väggar och golv i våtutrymme med kalkavsättningar
På väggar och golv i t.ex. dusch utrymmen kan kalkavsättningar på plattor och fogar bildas. Kalken avlägsnas helst med våttorkning med vatten och medelstarkt surt rengöringsmedel (pH 2 – 5). En sådan rengöring kräver att man alltid mättar fogarna med vatten före behandlingen. Missar man det kan detta leda till att surt vatten tränger in i fogarna och löser upp cementen i fogmassan. Avsluta alltid med att skölja av med vatten.
Rengöring av mjukfogar.
Som tidigare nämnt är mjukfogar av silikonmaterial i våtutrymmen en grogrund för mögelpåväxt. Där av är det extra viktigt att mjukfogar i dessa områden regelbundet rengörs med svagt eller medelstarkt alkaliskt rengöringsmedel (pH 7,5 – 9,5) blandat med vatten enligt doseringstabellen. Glöm inte att skölja efter med rent vatten.

Misstag man helst bör undvika:

Använd inte Såpa. Såpan ger en fet yta, som drar till sig smuts. Har man råkat göra detta misstag måste fetthinnan av såpa rengöras med vatten och medelstarkt alkaliskt rengöringsmedel (pH 9,5 – 12), ett så kallat grovrengöringsmedel, i en eller flera behandlingar. Följ alltid instruktioner och undvik vanliga misstag så får du alltid ett skinande rent badrum!
Var extra uppmärksam på att skötselråden kan skilja sig på vissa plattor. Vill du vara helt säker på vad som gäller för just din platta, prata med en auktoriserad leverantör eller gå in på Byggkeramikrådet (BKR) för specifik information.

Bild: Badrums inredning 4 Aqua Bild: Badrums inredning 4 Aqua

   

 

 

Redaktionen tipsar

Vad var och en upplever som stilfullt är naturligtvis högst personligt men några gemensamma nämnare finns ändå. Alla som är i färd med att...
Infraröda strålar är en naturlig del av ljusets spektra. Det mesta av energin från solstrålarna kommer just från de infraröda frekvenserna...
Tillgången på små badkar tycks inte alls rimma med efterfrågan Överallt ser man frågeställningar kring smidiga, små badkar. Allt fler vill...

Annonser